Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

18.11.2020, 14:24 0 komentarzy
Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku dawać do zrozumienia, że z brakiem akceptacji często ma styczność naprawdę sporo osób. Jest to pewnego rodzaju zasygnalizowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by znaleźli wyjście z tego występującego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, by wyeliminować nietolerancję poprzez nauczanie, ale też prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie akceptacji oraz zachęcanie do braku agresji wobec osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Systematycznie zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tejże inicjatywy. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości mają styczność z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się pomocne w odnalezieniu głównych przyczyn pojawiania się braku akceptacji, ale także mają wspominać, jak niebezpieczne są objawy braku akceptacji dla osób dyskryminowanych. Takie czyny mogą być potrzebne do tego, żeby dociec, czym tak naprawdę jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też przybliżyć to, co to jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ma także szkolić, uczyć doceniania różnorodności względem kultur, rozumienia innych ludzi, a także zamysłem takich działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.


W jaki sposób obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili zgodny manifest, w którym okazują ogromne poparcie dla ofiar werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten apel. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność tego dnia będzie wyrażana poprzez zawieszanie tęczowych flag, jak i oświetlania wielu budynków. W tęczowych barwach został podświetlony przede wszystkim most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Tagi:

Zostaw komentarz